OM LS

Libertære Socialister (LS) er en føderation af selvstændige lokalgrupper, som søger at fremme kampen for den libertære socialisme: et statsløst socialistisk rådssamfund baseret på føderalisme og direkte demokrati.

Vi er samlet omkring en fælles politisk platform, som beskriver de fælles strategier og mål, som gør det muligt at danne en slagkraftig, revolutionær og libertær socialistisk føderation.

  • LS er anti-kapitalister, fordi kapitalismen altid vil producere ulighed, miljøødelæggelser, sult, arbejdsløshed, kriser og krig. Kapitalismen er et system, som forudsætter, at mennesker skal have ulige adgang til ressourcer og magt, og af samme grund vil et kapitalistisk samfund aldrig kunne blive demokratisk. Magten over jord, maskiner, viden osv. er placeret i hænderne på en ganske lille økonomisk elite, og deres diktatur beskyttes effektivt af staten.
  • LS er socialister, fordi lighed er en forudsætning for ægte frihed og retfærdighed. Vi kæmper for et samfund, hvor alle de ressourcer og midler, der danner grundlaget for vores eksistens, er fælleseje og forvaltes i fællesskab; et samfund hvor alle har lige adgang til ressourcer og magt.
  • LS er libertære, fordi frihed er en forudsætning for ægte lighed. Vi kæmper for et samfund uden stat, hvor magten ikke er overladt til en politisk og økonomisk elite. Det er et samfund hvor stat og centralisme er erstattet af en føderalistisk og direkte demokratisk rådsstruktur med udgangspunkt i vores arbejdspladser, vores uddannelsesinstitutioner, vores boligkvarterer osv. Det er et samfund, hvor autoritær magt fra oven er erstattet af selvforvaltning fra neden.
  • LS er revolutionære, fordi de nuværende magthavere – både de økonomiske og de politiske – aldrig vil give magten og rigdommen fra sig frivilligt. For at gennemføre en så grundlæggende omfordeling af magt og rigdom, som vi ønsker, kræves der en bred revolutionær bevægelse fra neden. Vi tror ikke på, at det er muligt at nå det socialistiske samfund gennem det etablerede samfunds institutioner – herunder parlamentet – og vi tror ikke på, at staten kan anvendes i kampen for frihed. Det libertære socialistiske samfund forudsætter dannelsen af nogle helt nye samfundsstrukturer, som kun kan fødes ud af en social revolution.

Kampen for denne revolutionære forandring begynder her og nu i kampene for større frihed, højere løn, imod nedskæringer, imod statens overvågning og undertrykkelse, imod miljø- og klimaødelæggelser og imod uretfærdighed og chauvinisme af enhver art. Det er ud af alle disse kampe, der kan vokse en bevægelse, som vil kunne skabe et frit og socialistisk rådssamfund.

INTERNATIONAL SAMMENSLUTNING

Libertære Socialister har tilsluttet sig Anarkismo-erklæringen og arbejder sammen med de øvrige organisationer i dette globale netværk. Netværkets aktiviteter består bl.a. i at afholde internationale konferencer, lave globale og regionale kampagner og samarbejde om driften af webportalen anarkismo.net og forummetAnarchist Black Cat.

 

 

ADRESSER

Brug kontaktformularen eller skriv en email til kontakt@libsoc.dk for generelle henvendelser eller international@libsoc.dk for henvendelser på andre sprog.

Mandathavere, arbejdsgrupper og lokalgrupper kan kontaktes på følgende adresser:

Redaktion: redaktion@libsoc.dk

International sekretær: international@libsoc.dk

Økonomiudvalg: oekonomi@libsoc.dk

LS-Aalborg: aalborg@libsoc.dk

LS-København: kbh@libsoc.dk

LS-Odense: odense@libsoc.dk