Direkte Aktion

Direkte Aktion er Libertære Socialisters blad, der udkommer ca. fire gange årligt. Bladet er et forsøg på at nå bredere ud med libertærsocialistiske idéer i en let-tilgængelig form og det uddeles derfor gratis til forskellige skoler, biblioteker, fristeder og lign. i de byer, hvor der bor LS’ere. Man kan også abonnere på Direkte Aktion ved at blive støttemedlem og støtte med 150 kr. årligt.

Direkte Aktion #5

Udkom d. 1. august 2014
Direkte Aktion #5's forside

Direkte Aktion #4

Udkom d. 15. november 2013

Direkte Aktion #3

Udkom i april 2013

Direkte Aktion #2

Udkom den 10. december 2012

Direkte Aktion 1. maj 2011

Særnummer: Udkom 1. maj 2011

Direkte Aktion #1

Udkom i februar 2011