Erhvervsskolereformen stinker

1 af 1
Erhvervsskolereformen er en forfærdelig omgang rod, som ikke er skabt for at styrke de tekniske skoler, men som har til formål at skabe splittelse iblandt arbejdere og gøre os bange ved at lægge pres på os.
13. juni 2014

Jeg har taget murergrundforløb på Teknisk Skole Nørrebro og på trods af, at mine lærere har været eminente, så har jeg bekymret mig over hvordan jeg nu skal finde en praktikplads og hvilken påvirkning uddannelses- og kontanthjælpsreformerne vil have på min fremtid og mit uddannelsesforløb.

Jeg har hørt, at Danmark har brug for flere håndværkere på arbejdsmarkedet, og at vores håndværkere er dygtige, men uddannelsesinstitutionerne har længe haft alvorlige problemer. Frafaldet ligger over 50 % og der er ikke nok praktikpladser. Der er behov for forandringer, men de nye reformer vil kun gøre ondt værre.

Inden for uddannelsespolitik snakker man ofte om, at vi skal passe på med at dele befolkningen op i et A- og B-hold. Det er et fornuftigt princip, men de reformer som bliver gennemført strider klart imod det. Ved at indføre karakterkrav på de tekniske skoler og et endnu højere karakterkrav på gymnasierne, deler vi tydeligt befolkningen op i hold, både socialt og økonomisk.

Nogle gange står man over for problemer, som ikke er samfundets skyld. Nogle mennesker kan bare ikke finde ud af at opføre sig ordentligt, og er totalt uimodtagelige over for hjælp og vejledning. Men når statistikker viser, at en kæmpe del af folkeskoleeleverne i Danmark ikke formår at lære dansk og matematik, så er det fuldstændig irrelevant at tale om dovne individer. Vi har at gøre med et strukturelt problem, som kun kan løses ved at kigge på hvordan samfundet hænger sammen.

Danmark er i krise og politikernes reformer er lappeløsninger, som aldrig vil kunne få flere i uddannelse eller skabe flere arbejdspladser. Vores system har skubbet en stor gruppe af børn og unge ud på et sidespor i løbet af folkeskolen, og politikernes løsning er at fjerne det sociale sikkerhedsnet for denne gruppe. Det vil ikke kun blive et problem for de socialt udsatte. Det er noget som rammer os alle. Mange arbejdsløse bliver tvunget ud i at stjæle andre borgeres ejendom, for at forsørge sin familie samtidig med at byggeriet går i stå.

På grund af de nye karakterkrav siger regeringen, at 3.000 unge vil blive sorteret fra de tekniske Skoler. Men ud af alle håndværkere, der fik svendebrev i 2011 havde kun 60 % bestået dansk og matematik i folkeskolen - det er altså en uretfærdig og ligegyldig frasortering. Det giver lige så meget mening, som at sortere eleverne efter om de er venstrehåndede eller hvor mange fregner de har.

Karakterkravet bærer tydeligt præg af, at reformen er udviklet af akademiske politikere, som ikke forstår andre kvaliteter end boglige egenskaber. De forstår sig faktisk slet ikke på værdier i livet som ikke kan måles i tal.

Kontanthjælpsreformen og teknisk skole

De nye kontanthjælpsreformer vil også sætte et stærkt præg på teknisk skole. Hvis man er under 25 år og ikke kan finde et arbejde, så kan man ikke få kontanthjælp længere. I stedet er man tvunget til at gå på teknisk skole, hvor man så kan få SU. Det vil uden tvivl forringe kvaliteten af vores uddannelse, at vi skal dele plads med nogle, som er tvunget ud i en tilfældig uddannelse. Det sender et signal om, at teknisk skole er for de dumme børn.

Hvorfor spilder vi også penge på, at tvinge folk i uddannelse, når der ikke er nogen arbejdspladser og når folk ikke brænder for det? Det er faktisk rigtig dyrt at have en elev på teknisk skole. Det er generelt endnu dyrere end gymnasiet, fordi vi skal bruge byggematerialer og dyrt værktøj. Så det ville jo give mere mening, bare at give de arbejdsløse nogle penge og så kan de bruge deres fritid på at søge jobs eller blive iværksættere. Vores skole skal nu bruges som et sted man parkere socialpolitiske problemer og umotiverede unge. Det er en situation alle taber på og vores uddannelse vil blive gjort endnu mindre attraktiv, for os som faktisk brænder for vores fag. Der er allerede 50% frafald fra uddannelserne og disse tiltag kommer kun til at gøre skolerne mindre attraktive for dem som har noget at komme med.

Hvis man så ikke har høje nok karakterer til vores skole, så bliver man som arbejdsløs tvunget til, at tage en uddannelse som ”Erhvervsassistent”. Der vil man i løbet af 2 år blive uddannet til at være hjælper for håndværkere, men man kan ikke engang vælge hvilken form for branche man vil beskæftige sig med. Den lokale kommune bestemmer på dine vegne, om du skal være andenrangs VVS'er eller andenrangs maler. Regeringen forsøger ikke at lægge skjul på, at man bliver trænet til at være i bunden af samfundspyramiden. Det forstår man med det samme ud fra den grimme jobtitel.

Stoledans

Hvis man ikke er socialt eller fagligt i stand til at passe sin uddannelse, så vil der ikke være andre tilbud end fattigdom og kriminalitet. Når jeg ser på disse nye reformer, er det min klare opfattelse at langt flere mennesker vil blive skubbet uden for samfundet.

Med al denne skræmmesnak, så har jeg sikkert givet dig lidt ekstra motivation, til at forsøge at klare din uddannelse, så du ikke skal ende op som Erhvervsassistent eller ufaglært. Men jeg håber også, at du lader dig motivere til at forsøge at ændre det politiske system – for hvis ikke der sker noget snart, så kan vi ikke bruge vores uddannelser til en rygende fis.

De seneste år har gymnasierne fået flere penge imens de tekniske skolers budget ikke er steget og det er på trods af, at de skal håndtere en større arbejdsbyrde. Mens politikerne negligerer vores uddannelse, tvinger de med den nye reform vores lærere til, at arbejde flere timer om ugen. Dette sætter dem i en rolle hvor de har mindre tid til faglig forberedelse og i større og større grad indtager rollen som en form for socialarbejder, hvis primære funktion er, at tage hånd om elever med sociale problemer.

Hvis ikke vi elever begynder at tage ansvar for vores uddannelse, så kører det helt ud over kanten – der er ikke nogen som kommer og gør det for os! På vores skole har det været meget svært at organisere eleverne. Som regel er man kun på skolen nogle få måneder inden man skal videre i skolepraktik eller på læreplads og det er ikke særlig lang tid hvis man skal engagere sig i at forbedre institutionen eller skabe sammenhold.

Vi har ikke skabt den økonomiske krise. Problemerne er skabt af tidligere generationer og af et højere socialt lag i samfundet. Nu skal vi unge håndværkere betale for bankmænd og politikeres store fest. Den økonomiske krise er blevet de almindelige borgeres problem, og den øverste procent af samfundet er kun bekymret i det omfang, at resten af os vågner op og laver ballade. Det er bl.a. derfor at reformerne presses igennem i hastværk så en fjerdedel af befolkningen står nøgne med en tønde om livet inden vi forstår, hvordan vi blev røvrendt.

Vi står i en skod situation rent økonomisk og ressourcemæssigt, men det er muligt at finde en løsning hvor vi hjælper hinanden og deler byrder såvel som ressourcer. Vi skal til at bygge nogle redningsbåde, og det kan kun gå for langsomt.

Politikernes dobbeltmoral

Der sidder 179 politikere i folketinget, og ingen af deres børn går på en håndværkeruddannelse. Det giver jo meget god mening, for politikerne ved rigtig godt, at de tekniske skoler har massive problemer. Det er politikerne selv, der har skabt problemerne.