dec 04 2011

International libertærsocialistisk solidaritetserklæring med det egyptiske folks kamp

Category: Nyhederpinnerup @ 03.44
Den ægyptiske libertærsocialistiske bevægelses logo

Erklæringen stammer fra den ægyptiske Libertarian Socialist Movement.

I weekenden d. 19.-20. november brød en ny bølge af masseprotester ud over hele Egypten på grund af den systematiske vold, som hærens øverste råd (Supreme Council of Armed Forces, SCAF) har udøvet mod det egyptiske folk. Folk er trætte af deres diktatoriske opførsel, af brugen af dødelig vold mod demonstranter, af militærdomstolene, som på 10 måneder har sendt 12,000 kammerater til at rådne i fængslerne, af deres censur, torturen, kidnapningerne og de overlagte mord på aktivister. Folk er trætte af, at militærrådet overtager vores revolutions slagsord, så de kan bruge dem til at fortsætte det samme gamle diktatur med andre midler. Folk er trætte af den splittelse, som de forsøger at skabe for at aflede os fra vores reelle kamp for retfærdighed, lighed og frihed.

Imperialismen har beordret en “ordentlig overgang” til demokrati i Egypten, og militæret har lydigt fulgt denne plan. Egyptens folk kræver, at det skal være slut med diktaturet og at resterne af det forhadte Mubarak-regime rives op med rode. Folket i Egypten ønsker, at de nu langt om længe kan føle, at de har et land styret af dem selv og for dem selv.

Egyptens anarkister og den internationale solidaritetsbevægelse med de frihedssøgende oprørere støtter helhjertet det egyptiske folks retfærdige kamp for at fortsætte deres revolution, og fordømmer de massakrer på demonstranter, som viser at militærrådets styre ikke er spor anderledes end Mubarak.

Ulig andre udsnit af befolkningen, som nærer illusioner om et borgerligt demokrati, mener vi, at demokrati og staten er uforenelige størrelser. Et ægte demokrati var det, der skete, da det egyptiske folk dannede deres egne folkelige komiteer og drev deres egne fællesskaber, deres egne byer, deres egen fælles tilværelse fra bunden og opefter. Vi opfordrer alle til at styrke disse folkelige komiteer, til at decentralisere magten i landet, til at underlægge hver eneste politiske stilling komiteernes tilbagekaldelsesret, hvis de svigter det mandat, som de har fået af dem.

Vi mener også, at længslen efter demokrati er uforenelig med det kapitalistiske system, baseret som det er på elitens kontrol med økonomien og livets fornødenheder; en kontrol, der hver eneste dag dømmer 25.000 mennesker til sultedøden. Ægte demokrati er kun muligt, hvis hele samfundet demokratisk kontrollerer økonomien og industrien i et land. Dette kræver fælles ejendomsret over land og virksomheder samt at bønder og arbejdere selv styrer deres arbejde. Hvis de få bestemmer over verdens velstand, vil de få blive ved med at have magt over os alle. Det frie marked er blot en mere raffineret form for diktatur.

Af disse årsager opfordrer vi hermed fagforeningerne og arbejderne til at tage en ledende rolle i den nuværende kamp, til at besætte deres arbejdspladser, til at ændre dem til arbejderkooperativer, og til at forberede sig på den fulde selv-bestemmelse over den egyptiske økonomi.

Egyptens krise kan ikke løses med halvhjertede forsøg. Vi har brug for, at ungdommen, kvinderne og arbejderklassen som helhed engagerer sig fuldt ud i at fjerne kilderne til tyranni og vold i vores land – staten og det kapitalistiske system. Lad os alle forenes i kampen mod et militærstyre, men lad os forsvare en revolutionær og libertær løsning for Egyptens folk.

25. november 2011


Støttet og underskrevet af:
Libertarian Socialist Movement (Egypten)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italien)
Organisation Socialiste Libertaire (Schweiz)
Workers Solidarity Movement (Irland)
Zabalaza Anarchist Communist Front (Sydafrika)
Workers Solidarity Alliance (USA)
Confederación Sindical Solidaridad Obrera (Spanien)
Grupo Libertario Vía Libre (Colombia)
Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular (Colombia)
Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (Spanien)
Federación Comunista Libertaria (Chile)
Revista Política y Sociedad (Chile)
Melbourne Anarchist Communist Group (Australien)
Common Struggle – Libertarian Communist Federation (USA)
Unión Socialista Libertaria (Peru)
Common Cause (Canada)
Confederación General del Trabajo (Spanien)
Coordination des Groupe Anarchistes (Frankrig)
Libertære Socialister (Danmark)
Motmakt (Norge)
Miami Autonomy & Solidarity (USA)
Union Communiste Libertaire (Canada)
Alternative Libertaire (Frankrig)

Leave a Reply