mar 08 2011

Bekæmp sexismen!

Category: LS-Aalborg,NyhederDaniell @ 07.11

Klik på billedet for at downloade folderen i pdf-format

8. marts folder fra LS-Aalborg: Bekæmp sexismen!

Kapitalismen bidrager til at opretholde diskrimination og sexisme i samfundet. Det har store konsevenser for alle mennesker, især kvinder. Men hvordan slipper vi af med sexismen og de fastlåste kønsroller?

Hvad er sexisme?

Sexisme, racisme og militarisme udgør selvstændige onder, samtidig med at de overlapper og forstærker hinanden. Sammen hindrer sådanne undertrykkelsesmekanismer arbejderklassen i at forene sig. Eftersom autoriteter i udgangspunktet er grundlæggende uretfærdige, har autoriteterne altid et behov for at forsøge at retfærdiggøre sig. En måde at gøre dette på er ved at fremvise ”fakta”, som siger, at nogle er mere værd end andre. Følelsen af at være mere værd end andre, fx pga. sit køn, kan virke tiltrækkende, men det splitter arbejderklassen, og gør det vanskeligt at forene sig om at ændre samfundet.

Den sexistiske struktur

Penge medfører magt. Kapitalismen reproducerer den kønnede arbejdsdeling, hvor mænd primært står for betalt lønarbejde og kvinderne for ubetalt omsorgsarbejde for at fastholde et ældgammelt magtforhold: Maskulinitet dominerer over femininitet. Kønsrollerne som truer den kønnede arbejdsdeling havner nederst i kønsrollehierarkiet. Resultatet er en sexistisk struktur, som legitimerer undertrykkelse af alle, som ikke følger de maskuline, monogame og heteroseksuelle normer.
Sexismen deler menneskeheden i to og påstår, at det ene køn fra naturens side er underlagt det andet: Kvinden er til for manden. Dette har forfærdelige konsekvenser – hovedsageligt for kvinder, men også for queers og mænd – fx i form af stærk fremmedgørelse, seksuel chikane og voldtægter.

Sexismens årsager & konsekvenser

Sexismen er ikke direkte resultat af kapitalismen: Sexismen eksisterede før kapitalismen, og hvis der ikke føres en kompromisløs kamp mod den, kan den også eksistere efter kapitalismen. Men den bliver uden tvivl videreført af kapitalismen:

  • Det er kapitalismen, som gør, at kvinders kapacitet til at føde og amme fører til diskrimination på arbejdsmarkedet – de tjener betragteligt mindre end mænd og udvikler ofte et negativt afhængighedsforhold til mænd.
  • Det er kapitalismen, som bevidst skaber et dårligt selvbillede for at få folk til at købe skønhedsprodukter som kosmetik, tøj, slankeprodukter, solarietimer og ting som plastikkirurgi.
  • Det er kapitalismen, som fremmedgør mænd så stærkt, at mange af dem sættes i stand til at udføre grusomme handlinger mod kvinder: seksuel chikane, voldtægter, legemsbeskadigelse og drab.

En sådan sexisme findes overalt i verden, også i et af verdens mest ligestillede lande: Danmark!

Hvordan slipper vi af med sexismen?

Sexismen går klart hårdest ud over kvinder og queers, men også mænd rammes: Mange har fx sportslig, økonomisk og seksuel præstationsangst, de fremmedgøres og begrænses seksuelt, undertrykker behovet for at snakke om følelser og at græde og har svage forældrerettigheder.
Selvom store antisexistiske reformer utvivlsomt kan gennemføres inden for kapitalismens rammer, kan sexismen ikke afskaffes under kapitalismen. Det er der to årsager til:

Årsag 1: Arbejdsmarkedets sexistiske logik

I et system, hvor pengene indebærer magt og rigdom, vil det, at kvinder har færre penge end mænd, også medføre, at de har mindre magt og rigdom end mænd. På grund af kvinders reproduktive egenskaber – at de kan føde og amme – har kvinder større fravær fra lønarbejdet end mænd, og de får derfor mindre i løn. Når de går glip af arbejdserfaring, mindskes sandsynligheden for at få bedre stillinger, og dermed magt.

Årsag 2: Fremmedgørelsens sexistiske logik

På grund af, at mænd generelt har mere muskelkraft end kvinder, vil vold – som følge af fremmedgørelse – være værst for kvinder. Fremmedgørelse – og dermed vold – kan rigtignok reduceres, men det vil være naivt at tro, at fremmedgørelse kan elimineres i et system, som forudsætter flertallets afmagt. Dette indebærer, at sexismen ikke kan elimineres – kun reduceres – inden for kapitalismen. For at afskaffe sexismen må man derfor også afskaffe kapitalismen!

Teksten er baseret på en oversættelse af et uddrag af Motmakts bog ”Kapitalismen”.
Se hele bogen og andre publikationer på motmakt.no

Leave a Reply